Polityka prywatności i plików cookies

Państwa dane osobowe są dla nas bardzo ważne. Dbamy nie tylko o wysoką jakość świadczonych przez nas usług, ale też dokładamy wszelkich starań by chronić w trakcie ich świadczenia Państwa prywatność w możliwie najszerszy i wymagany prawem sposób.  

Poniżej znajdują się informacje o sposobie i celach przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, a także przysługujących Państwu uprawnień z tym związanych.

ADMINISTRATOR PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych, a także administratorem serwisu internetowego panlokalny.pl, w tym prowadzonym za jego pośrednictwem sklepu internetowego Pan Lokalny jest Pani Joanna Górna, prowadząca działalność gospodarcza pod firmą PAN LOKALNY JOANNA GÓRNA,  z siedzibą w Warszawie przy ul. Perkuna 58/31, 04-180,  NIP: 783 154 12 45, REGON: 383803759.

Dane kontaktowe do Administratora Danych Osobowych znajdują się poniżej:

 • adres korespondencyjny: ul. Perkuna 58/31, 04-180 Warszawa;
 • adres e-mail: sklep@panlokalny.pl
 • telefon: 501 600 280

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH I INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH

Poniżej znajdują się informacje o tym jakie dane na Państwa temat zbieramy w trakcie korzystania z naszego serwisu Pan Lokalny, a także w toku realizacji zamówień.
Jakie dane na Państwa temat zbieramy?
Gdy korzystacie Państwo z naszego serwisu internetowego, w tym sklepu przetwarzamy Państwa dane osobowe (w tym adres IP oraz inne identyfikatory, a także gromadzone za pośrednictwem plików Cookies czy innych technologii informacje).

Robimy to:

 • w celach analitycznych i statystycznych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest prowadzenie przez nas analizy Państwa preferencji oraz aktywności w naszym serwisie, w oparciu o co jesteśmy w stanie dostosowywać funkcjonalności naszego serwisu  do oczekiwań i preferencji naszych Użytkowników i stale zwiększać jakość świadczonych przez nas usług;
 • w celach marketingowych na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) jakim jest możliwość przedstawiania Państwu ofert i informacji handlowych dotyczących produktów z naszej oferty (możemy to robić aż do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych);
 • w celu ewentualnej obrony swoich praw na wypadek ewentualnych roszczeń przeciwko nam, również na podstawie naszego uzasadnionego interesu  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celach technicznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa naszego systemu informatycznego i zarządzania nim, a więc również na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Więcej informacji na temat naszej Polityki Cookies znajdziecie Państwo w dalszej części Polityki Prywatności.

Gdy wysyłacie Państwo do nas wiadomość przez formularz kontaktowy lub bezpośrednio z adresu e-mail – w ten sposób pozyskujemy Państwa  adres e-mail lub numer telefonu. Dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiedzieć na Państwa pytania związane z naszą ofertą, czy opowiedzieć Państwu więcej o naszej usłudze. Podanie tych danych jest dobrowolne, natomiast bez ich podania nie będziemy w stanie się z Państwem komunikować, ani obsłużyć Państwa zapytania.

Podstawą prawną przetwarzania jest w tym przypadku Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Państwa dane w tym zakresie będziemy przechowywać przez okres udzielenia odpowiedzi na pytanie, lub okres prowadzenia przez nas wzajemnej komunikacji.  Po tym okresie Państwa dane mogą zostać usunięte, ale mogą również podlegać archiwizacji, jeżeli uznamy, że przebieg naszej korespondencji ją uzasadnia, np. z uwagi na potrzebę wykazania tego przebiegu w przyszłości.

Jeśli zdecydujecie się Państwo złożyć zamówienie w naszym sklepie internetowym i skorzystać z naszej usługi – poprosimy Państwa o podanie: imienia, nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, adresu rozliczeniowego, metody płatności. Jeżeli prowadzicie Państwo działalność gospodarczą i jesteście przedsiębiorcą, poprosimy Państwa dodatkowo o podanie nazwy firmy, jej adresu, siedziby oraz numeru NIP. W tym przypadku podanie przez Państwa tych danych również jest dobrowolne, niemniej jednak niezbędne do złożenia zamówienia i realizacji przez nas usługi.

Dane, przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są przez nas w celu zawarcia umowy, realizacji zamówienia i świadczenia usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), wystawienia dla Państwa faktury (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a także w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane będą przez nas przetwarzane tak długo jak to konieczne do realizacji zamówienia i świadczenia usługi, a następnie do upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Mamy prawny obowiązek przechowywania faktury zawierającej Państwa dane osobowe aż przez 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym taki obowiązek podatkowy powstał. Dane przechowywać będziemy także w celu realizacji  ciążących na nas obowiązków prawnych  (art. 6 ust. 1 c) RODO)  takich jak m.in.  obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi  oraz w celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów  (art. 6 ust. 1 f) RODO) .

Nasze działania marketingowe:
Przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji przez nas działań marketingowych. Nasze działania obejmują profilowanie, stosowanie tzw. reklam kontekstowych i newsletter.

Jeśli zechcecie się Państwo zapisać się do naszego newslettera, niezbędne będzie podanie Państwa adresu e-mail. Usługa newslettera jest oczywiście dobrowolna, ale jeśli chcą Państwo od nas otrzymywać podanie tego adresu jest konieczne - bez tego nie będziemy bowiem w stanie świadczyć usługi newslettera.  W ramach newslettera Państwa dane przetwarzane są, gdyż:

 • jest to niezbędne do świadczenia przez nas usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • w ten sposób – w oparciu o wyrażoną przez Państwa zgodę - mamy możliwość kierowania do Państwa treści marketingowych, a co za tym idzie promować naszą markę – co stanowi realizację naszego uzasadnionego interesu (uzasadniony interes Administratora), o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Prowadzimy też profil na Facebooku pod nazwą PAN LOKALNY @PanLokalnyWarszawa, gdzie przetwarzane są dane osobowe użytkowników odwiedzających nasz profil. Podstawą przetwarzania danych jest w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. nasz uzasadniony interes polegający na promowaniu naszej marki. Więcej informacji o tym jak Facebook dba o Państwa dane znajdziecie Państwo tutaj: https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy.

Znajdziecie nas Państwo także na Instagramie, gdzie prowadzimy profil PAN LOKALNY. Tam również przetwarzane są dane osobowe użytkowników odwiedzających nasz profil, tych którzy nas obserwują, których my obserwujemy i którzy decydują się na jakąś aktywność na naszym profilu. Jeśli jesteście Państwo ciekawi jak o dane osobowe dba Instagram zapraszamy tutaj: https://help.instagram.com/519522125107875


Odbiorcy Państwa Danych
Państwa dane osobowe są dla nas bardzo ważne, tak samo jak ich należyta ochrona. Dlatego przekazujemy je wyłącznie naszym współpracownikom, którzy posiadają upoważnienie do przetwarzania Państwa danych osobowych i zaufanym podmiotom zewnętrznym. Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas ujawnione podmiotom świadczącym dla nas usługi m.in. księgowe, kurierskie, marketingowe, IT, operatorom płatności, operatorowi sklepu internetowego. Wszystkie te podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami - jako Administratorem - umowy i gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.


Prócz tego odbiorcami Państwa danych będą Facebook  (Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA) i Google (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA).

Z uwagi na korzystanie z usług Google oraz Facebook, Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) i przekazywane na tamtejszych serwerach.


Państwa uprawnienia dotyczące danych osobowych

Art. 16-21 RODO  przyznają Państwu określone prawa jeśli chodzi o dysponowanie przez Państwa przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Są to:

 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym prawo do informacji o Państwa danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo do sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo do usunięcia Państwa danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia Państwa danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu, to jest skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w Polsce) lub innego właściwego organu nadzorczego - w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do odwołania wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W sytuacjach, w których przetwarzamy Państwa dane w oparciu o nasz uzasadniony interes (uzasadniony interes Administratora) – macie Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Gdy Państwa dane przetwarzamy w celach marketingowych (co obejmuje m.in. profilowanie), sprzeciw w tym zakresie możecie Państwo wnieść w dowolnym momencie.

Skorzystanie przez Państwa z przysługujących Państwu na gruncie RODO uprawnień jest możliwe poprzez skierowanie do nas odpowiedniego żądania na nasz adres e-mail: sklep@panlokalny.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby.


Gdy otrzymamy Państwa żądanie:

 • dzięki wdrożonym przez nas środkom organizacyjnym i technicznym zapewniającym realizację Państwa praw, nie później niż  terminie jednego miesiąca od otrzymana Państwa żądania, zostanie ono przez nas zrealizowane
 • jeśli Państwa żądanie będzie zbyt skomplikowane lub otrzymamy znaczną liczbę takich żądań w tym samym czasie – niezwłocznie poinformujemy  Państwa o przełożeniu terminu realizacji Państwa żądania o maksymalnie 2 miesiące. Obiecujemy, że zrobimy co w naszej mocy aby do tego nie doszło.
 • jeśli Państwa żądanie nie będzie mogło zostać przez nas uwzględnione poinformujemy Państwa w ww. terminach o odmowie i jej przyczynach.

Pliki cookies, logi serwera i inne technologie

Pliki cookies (ciasteczka) są przechowywane na Państwa urządzeniu. Dostęp do informacji w nich zawartych jest wykorzystywany w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu.
Macie Państwo możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej zarówno na komputerze jak i urządzeniu mobilnym, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na Państwa urządzeniu. Utrudni to jednak działanie niektórych funkcji serwisu. Poniżej znajdziecie Państwo listę przeglądarek. Kliknięcie w nazwę przeglądarki, z której Państwo korzystacie, przeniesie Państwa do strony z instrukcjami dotyczącymi zarządzania ustawieniami cookies.

 • Internet Explorer
 • Chrome
 • Safari
 • Firefox
 • Opera

Możecie Państwo usunąć pliki cookies poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej lub oprogramowanie służące w tym celu.

Korzystanie przez Państwa z serwisu, wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera. Są to dane obejmujące m.in. adres IP, a także informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu. Służą one jedynie bardziej efektywnemu administrowaniu stroną.

Serwis wykorzystuje również inne technologie, które śledzą działania użytkownika: statystyki Google Analytics oraz wtyczki z serwisów społecznościowych: Facebooka i Instagrama. Informacje na temat ich polityki prywatności można znaleźć na następujących stronach:

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl