Zwroty i reklamacje

Reklamacje i zwroty

Pan Lokalny zobowiązuje się dostarczyć Państwu produkt wolny od wad.
 
Dokonując sprzedaży w naszym Sklepie ponosimy wobec Państwa odpowiedzialność za wady fizyczne lub prawne sprzedanego towaru (rękojmia za wady).

W przypadku stwierdzenia przez Państwa niezgodności dostawy ze złożonym przez Państwa zamówieniem, konieczne jest poinformowanie nas o stwierdzonej przez Państwa niezgodności zamówienia i odmowa odbioru produktów przez Państwa niezamówionych.
 
W przypadku uszkodzenia towaru w czasie transportu lub dostarczenia Państwu artykułu z wadą fabryczną, konieczne jest skontaktowanie się z nami, odesłanie nam otrzymanego towaru i zażądanie zwrotu należności za niego.

W razie niezgodności towaru żywnościowego z umową, macie Państwo prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomicie nas o tym w terminie 1 dnia od otwarcia opakowania (jednakże nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do spożycia wskazanej na opakowaniu/butelce) w przypadku towaru paczkowanego / butelkowanego. W celu dokonania reklamacji prosimy o skontaktowanie z nami mailowo lub telefonicznie na adresy kontaktowe podane w zakładce Kontakt.
 
Jeżeli stwierdzicie Państwo wadę produktu, macie obowiązek poinformować nas o tym fakcie określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.

Zajmiemy stanowisko w sprawie złożonej przez Państwa reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia nam  reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona. Pisemna informacja o wyniku reklamacji zostanie wysłana Państwu na adres e-mail bądź adres zamieszkania. Brak udzielenia przez nas odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie jest jednoznaczne z pozytywnym rozpatrzeniem Państwa reklamacji.
W przypadku uwzględnienia reklamacji należność za odesłany lub reklamowany towar nastąpi w ciągu 7 dni licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia przez nas reklamacji, na konto wskazane przez Państwa.

Wskazujemy, że Pan Lokalny nie ponosi odpowiedzialności za jakość produktów, jeżeli jakość ta uległa pogorszeniu już po dostarczeniu produktów do Państwa, i z przyczyn leżących po Państwa stronie.
 
Zastrzegamy sobie prawo zmiany etykiet produktowych, w tym soków lub nektarów owocowych sprzedawanych w naszym Sklepie. Ewentualna różnica pomiędzy etykietą prezentowaną w Sklepie w chwili składania przez Państwa zamówienia, a etykietą na dostarczonym Państwu produkcie, nie stanowi podstawy do złożenia reklamacji.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl